Koło Naukowe Solid Edge
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
Wydział Mechaniczny, Katedra Eksploatacji Maszyn
ul. Kaliskiego 7, 85-791 Bydgoszcz

 www.knse.pl

Politechnika Lubelska
20-618 Lublin
ul. Nadbystrzycka 38 D

Poland
 

http://www.pollub.pl/

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

20-618 Lublin
ul. Nadbystrzycka 38 A

Poland

 

http://volt.pol.lublin.pl