ZN6 -2005

VI Seminarium i Warsztaty Naukowe „Zastosowania Nadprzewodników ZN-6” Centrum Doskonałości ASPPECT i Oddziału Lubelskiego PTETiS

 

W dniach 16-18 czerwca 2005 r. Centrum Doskonałości ASPPECT wraz z Oddziałem Lubelskim PTETiS przeprowadziło VI Seminarium „Zastosowania Nadprzewodników ZN-6” oraz towarzyszące mu Warsztaty Naukowe. Obie imprezy odbyły się w Domu Pracy Twórczej SDP - „Dom Dziennikarza” w Kazimierzu Dolnym, przepięknym renesansowym miasteczku leżącym nad Wisłą, ok. 50 km od Lublina.

Seminaria dotyczące aplikacji nadprzewodnictwa prowadzone są od 1999 r. przez Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej, zaś od roku 2001 do organizacji włączył się nowo powstały Oddział Lubelski PTETiS. Ostatnie dwa seminaria, poszerzone o warsztaty naukowe dla doktorantów i dyplomantów, zostały zorganizowane w ramach kierowanego przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Janowskiego Centrum Doskonałości „Zastosowań Technologii Nadprzewodnikowych i Plazmowych w Energetyce” ASPPECT, powstałego w Politechnice Lubelskiej w ramach 5. Ramowego Programu Unii Europejskiej.

W skład Komitetu Naukowego weszli profesorowie: Bartłomiej Głowacki (University of Cambridge, Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Nadprzewodnictwa), Gordon Donaldson (University of Strathclyde, Glasgow), Tadeusz Janowski (Politechnika Lubelska), Antoni Cieśla (AGH, Kraków), Bennie Ten Haken (Delft Univ. of Technology, Holandia), Jan Leszczyński (Politechnika Łódzka), Michał Lisowski (Politechnika Wrocławska), Bolesław Mazurek (Instytut Elektrotechniki i Politechnika Wrocławska), Risto Mikkonen (Tampere University of Technology, Finlandia), Andrzej Siemko (CERN, Geneva), Jan Sykulski (University of Southampton), Jacek Sosnowski (Instytut Elektrotechniki, Warszawa), Henryka D. Stryczewska, (Politechnika Lubelska), Bronisław Susła (Politechnika Poznańska), Andrzej Wac-Włodarczyk (Politechnika Lubelska), Kazimierz Zakrzewski (Politechnika Łódzka) i Andrzej Zaleski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Wrocław).

W pracach Komitetu Organizacyjnego brali udział: prof. Tadeusz Janowski (przewodniczący), dr inż. Paweł Surdacki, dr inż. Sławomir Kozak, dr inż. Dariusz Czerwiński, mgr inż. Grzegorz Wojtasiewicz,
mgr inż. Joanna Kozieł i mgr Renata Gałat.

W imprezach wzięli udział naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, Łódzkiej, Poznańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutu Elektrotechniki w Warszawie i jego Oddziału we Wrocławiu, Centrum Badań Wysokociśnieniowych „Unipress” w Warszawie, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu, a także pracownicy Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej oraz Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych IEl w Lublinie.

Podczas czterech sesji seminarium, w którym wzięło udział ok. 30 osób, zaprezentowano 18 referatów naukowych (w tym 4 zaproszone, przedstawione przez tzw. key-speakerów), zaś podczas czterech sesji warsztatów naukowych, w których wzięło udział dodatkowo ok. 20 doktorantów, dyplomantów i studentów, zaproszeni naukowcy wygłosili 7 wykładów, zaś dyplomanci zaprezentowali 8 referatów przygotowanych pod kierunkiem pracowników naukowych Centrum Doskonałości ASPPECT.

Przedstawione na seminarium i warsztatach prace obejmowały m.in. problematykę badań zjawisk elektromagnetycznych i właściwości materiałowych nadprzewodników wysokotemperaturowych (prądy krytyczne, podatność magnetyczna) oraz projektowania, budowy i zastosowań urządzeń nadprzewodnikowych, zarówno silnoprądowych (elektromagnesy nadprzewodnikowe, separatory magnetyczne, transformatory, ograniczniki prądu, zasobniki energii, kriogeniczne układy chłodzenia), jak i słaboprądowych (interferometry kwantowe i ich najnowsze zastosowania w medycynie i nieniszczących badaniach materiałów).

Sesjom naukowym obu imprez towarzyszyły również: zwiedzanie zabytków Kazimierza - perły polskiego renesansu, uroczysta kolacja, rejs statkiem po Wiśle wraz z piknikiem, spacer lessowymi wąwozami Kazimierza oraz biesiada przy ognisku, połączona ze śpiewami.

W ramach materiałów konferencyjnych uczestnicy otrzymali: zbiór 29 referatów z poprzedniego V Seminarium i Warsztatów Naukowych „ZN-5”, które odbyło się w czerwcu 2005 r. oraz zbiór streszczeń referatów i wykładów wygłoszonych na tegorocznym spotkaniu. Pełne wersje przedstawionych prac ukażą się w przygotowywanych do druku materiałach pokonferencyjnych, zaś wybrane przez Komitet Naukowy prace zostaną skierowane do publikacji w „Przeglądzie Elektrotechnicznym” w roku 2006.

Paweł Surdacki

 

 

Plakat ZN-6 Program ZN-6  Streszczenia ZN-6
DyplomWarsztaty_1 DyplomWarsztaty_2  

1. Uczestnicy i key-speakerzy Seminarium ZN-6

 

 2. Wykładowcy i uczestnicy Warsztatów Naukowych ZN-6

 

3. Prof. B. Głowacki (Univ. Cambridge)

 

4. Dyskusja prof. G. B. Donaldsona (Univ. Glasgow) i prof. B. Susły (Polit. Poznańska)

 

5. Profesorowie (od lewej): J. Leszczyński, T. Janowski, B. Mazurek, B. Głowacki i dr  A. Morawski

 

 

 6. Uczestnicy ZN-6 na rynku w Kazimierzu Dolnym

Photographs taken during the seminar (WP 2) and the workshop (WP 3.1)