Centrum Doskonałości ASPPECT – Seminarium i Warsztaty Naukowe „Zastosowania Nadprzewodników”

W dniach 23-26 czerwca 2004 r. odbyło się w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Energetyk” w Nałęczowie V Seminarium „Zastosowania Nadprzewodników” oraz towarzyszące mu Warsztaty Naukowe. Te organizowane co roku, unikalne w skali kraju, spotkania naukowe o tematyce aplikacyjnej nadprzewodnictwa zorganizowane zostały w ramach realizowanego w Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej projektu Centrum Doskonałości „Zastosowań Technologii Nadprzewodnikowych i Plazmowych w Energetyce” ASPPECT (Centre of Excellence for the Application of the Superconducting and Plasma Technologies in Power Engineering) , kierowanego przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Janowskiego. Współorganizatorami imprez były: Instytut Elektrotechniki w Warszawie oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Patronat nad seminarium objęły: Sekcja Elektrotechnologii Komitetu Elektrotechniki PAN i Sekcja Przemysłu Elektrotechnicznego ZG SEP.

W seminarium i warsztatach wzięli udział naukowcy z czołowych brytyjskich uniwersytetów zajmujących się zastosowaniami nadprzewodnictwa: Cambridge, Southampton i Glasgow oraz z Politechniki Wrocławskiej, Łódzkiej, Poznańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutu Elektrotechniki w Warszawie i jego Oddziału we Wrocławiu, Centrum Badań Wysokociśnieniowych „Unipress” w Warszawie, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu, a także pracownicy Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej oraz Samodzielnej Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych IEl w Lublinie

Podczas sześciu sesji seminarium, w którym wzięło udział 30 osób, zaprezentowano 22 referaty naukowe (w tym 8 zaproszonych, przedstawionych przez tzw. key-speakerów), które obejmowały m.in. problematykę badań zjawisk elektromagnetycznych i właściwości materiałowych silnoprądowych nadprzewodników wysokotemperaturowych BSCCO, YBCO i MgB2 oraz projektowania, budowy i zastosowań urządzeń nadprzewodnikowych, obejmujących zarówno urządzenia silnoprądowe (elektromagnesy nadprzewodnikowe, przepusty prądowe, separatory magnetyczne, transformatory, nadprzewodnikowe ograniczniki prądu, nadprzewodnikowe zasobniki energii, kriogeniczne układy chłodzenia oraz ich zastosowania w elektroenergetyce), jak też urządzenia słaboprądowe (złącza Josephsona, interferometry kwantowe i ich zastosowania w medycynie i nieniszczących badaniach materiałów).

Bezpośrednio po seminarium odbyły się warsztaty naukowe przeznaczone dla doktorantów, dyplomantów i studentów interesujących się problematyką zastosowań nadprzewodników. W warsztatach, oprócz uczestników seminarium, wzięło udział ok. 20 studentów z Politechniki Lubelskiej, Częstochowskiej i AGH. Po wystąpieniach wykładowców zaproszonych z uniwersytetów Cambridge i Strathclyde (Wielka Brytania) oraz Kumamoto i Saga (Japonia), wystąpili wybrani studenci, prezentując prace przygotowane pod kierunkiem pracowników naukowych Centrum Doskonałości ASPPECT.

W trakcie seminarium i warsztatów odbył się też pokaz modelu kolei opartej na zjawisku lewitacji magnetycznej, wykorzystującym właściwości nadprzewodników wysokotemperaturowych. Eksperyment ten został przygotowany przez grupę badawczą z Laboratorium Zastosowań Nadprzewodnictwa Centrum Doskonałości przy współudziale studentów.

Uczestnicy seminarium i warsztatów otrzymali materiały zawierające zbiór streszczeń prezentowanych referatów i wykładów oraz zbiór pełnych referatów z zeszłorocznego seminarium. Planowane jest wydanie materiałów zawierające referaty i wykłady również z obecnego seminarium i warsztatów, zaś wybrane referaty, wzorem zeszłego roku, zostaną po recenzjach opublikowane jako artykuły w czasopiśmie „Przegląd Elektrotechniczny”

 

 

Grupa uczestników Warsztatów „Zastosowania Nadprzewodników

 

 

 

 

Prezentacja modelu kolejki opartej na zjawisku nadprzewodnikowej lewitacji magnetycznej